Pénzadományok

Hiánypótló programjaink folytatásához és kiterjesztéséhez természetesen az egyik legnagyobb segítséget a pénzadományok felajánlása jelenti.

 

  • 1000 Ft-tal egy labda megvásárlását,
  • 2000 Ft-tal egy ajándékcsomag elkészítését,
  • 5000 Ft-tal egy gyermek egy tábori napját,
  • 10000 Ft-tal egy gyermek egy havi fejlesztését,
  • 30000 Ft-tal egy gyermek táborozásának felét
  • 50000 Ft-tal irodán egy havi bérlését teheti lehetővé.

Közhasznú egyesületként tevékenységünket transzparens módon, kettős könyvvitelt vezetve végezzük, melyet évente auditáltatunk, így ebből a szempontból is biztos lehet, hogy támogatása jó helyre érkezik! Közhasznúsági jelentéseink - link.

 

Tájékoztatjuk, hogy a kiemelten közhasznú szervezet részére, utoljára 2009 év december 31-ig eljuttatott adománya kapcsán az általunk, következő év január 31-ig kiadott igazolás birtokában az alábbi adózási kedvezmények igénybevételére nyílik lehetősége az éves adóbevallásnál (ehhez szükséges hogy az adományozó az adóazonosítóját, vagy adószámát részünkre megküldje!): 

 

Magánszemélyek esetén:

 

2010. január 01-től sajnos a magánszemélyek az adományaik (pénz, szolgáltatás, tárgyi adomány) után semmilyen adókedvezményre nem jogosultak! 

 

Társas vállalkozások, illetve egyéb szervezetek esetén:

A többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. (Tao) törvény 7. §-ának (1/z), (5), és (6) bekezdésében jelzett módon és mértékig a pozitív adózás előtti eredményét csökkentheti: 

Az adózás előtti eredmény csökkenthető az adomány összegének 150 %-val (másfélszeresével), de legfeljebb a pozitív adózás előtti eredmény 20 %-ig terjedhetően. 

Tartós adománvozás esetén annak külön kedvezményeként további 20 %-kal (170 %) csökkenthető az adózás előtti eredmény. 

A külön kedvezmény a támogatás második évétől vehető figyelembe. 

 

Egyéni vállalkozók esetén:

 

A többszörösen mödosított 1995. évi CXVII. (Szja) törvény 49B § (8/b) bekezdésében jelzett módon és mértékig a tárgyévi vállalkozói jövedelem csökkenthető az előzőekben a társas vállalkozásoknál, illetve egyéb szervezeteknél leírtaknak megfelelően. 

Ha az egyéni vállalkozó az SZJA Tv. alapján adózik, akkor csak a magánszemélyes adóazonosítójára (8-assal kezdődő 10 jegyű szám) adhatjuk ki az adóigazolást! Ez esetben a következő számokkal kezdődő adószámokra nem adhatunk ki adóigazolást: 3, 4, 5, 6, 7.

 

Számlaszámunk: 1170 5008 - 2046 6529 (OTP)

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook