SZJA 1 %

Adószámunk: 18249255-1-42

 

A szabályok szerint ide ajánlhatja fel adójának 1 %-át, ha anyagilag segíteni szeretné munkánkat, de lehetőségei nem engedik meg újabb kötelezettségek vállalását. Az idén is, az adóbevallástól függetlenül, külön is elküldheti a nyilatkozatát postán az adóhivatalnak az egységesített május 20-i időpontig! Ezt azonban csak az adóbevallás 5. oldalán található ..53-EGYSZA lapon teheti meg, mert a bevallás mellett megküldött kis borítékban elhelyezett nyilatkozaton már NEM lehet az szja 1+1 százalékáról rendelkezni. 

Természetesen az adóbevallása részeként is beadhatja (adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása - ADAM esetén február 15-ig, a vállalkozók február 25-ig; az önadózást választó, egyéni vállalkozást nem folytató magánszemélyek pedig május 20-éig nyújthatják be és adótartozásukat is eddig az időpontig fizethetik meg.

Az összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet a következő módokon: 

- Papíralapú bevallásnál kérjük töltse ki a bevallás részét képező ..53-EGYSZA lapot (ez az adóbevallás formanyomtatványának 5. oldala). Kérjük a ..53-EGYSZA lapra írja be egyesületünk adószámát: 18249255-1-42, majd adja postára adóbevallását a lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatóság címére  május 20-ig.

- Ha az Ön jövedelemadóját a munkáltatója állapítja meg, mert erre felkérte, akkor a lezárt, adóazonosító jelével ellátott, és hátoldalán ragasztáson átnyúlóan aláírt kisborítékot adja át neki az összes egyéb igazolással és nyilatkozattal együtt minél hamarabb! Ők felbontás nélkül kötelesek azt eljuttatni az adóhivatalhoz május 10-ig. Ne feledje aláírni a boriték átadását igazoló ívet!

- Elektronikus úton is benyújthatja bevallását. Az 1 %-ról ebben az esetben az adóbevallás 5. oldalán, a ..53-EGYSZA lapon rendelkezhet. Az adóbevallás formanyomtatványa és a kitöltőprogramok az APEH honlapjáról tölthetők le. Ha Ön önadózó, akkor ügyelnie kell, hogy nem rendelkezhet a nyomtatványon és utólag is! Ugyancsak nem lehet mindkét 1 %-ot pl: nekünk adnia, mert akkor mindkét felajánlás érvénytelen lesz! 

Ha lehetősége van, kérjük a letölthető nyilatkozatot juttassa el néhány jó szó kíséretében ismerőseihez, munkatársaihoz is. Ez az adományozási lehetőség ugyanis Önnek nem kerül pénzbe, viszont az egyesület számára a sok kicsi sokra megy és nagy segítséget jelent.

 
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook