Adományozási módok

Komplex tevékenységeink működtetéséhez minden támogatást örömmel fogadunk.


1. Pénzadományok

Adományát többféle módon juttathatja el hozzánk, hozzájárulva ahhoz, hogy a Williams szindrómás sorstársaink számára biztosítani tudjuk a szükséges fejlesztéseket, terápiákat, eszközöket, amelyekkel életük jobbá tehető.

a, PayPal segítségével itt tud számunkra pénzt küldeni: paypal.me/MWSzT

b, Pénzátutalást az alábbi számlaszámainkon tudunk fogadni:

Központi számlaszámunk: 1170 5008 - 2046 6529 (OTP)

Elkülönített kampány számlaszámunk: 1620 0010 - 1004 4049 (Magnetbank)

c, Bankkártyával az alábbi felületen lehetséges a segítés:

Aktuális kampányunk:

A pénzadományokkal kapcsolatos ismereteket az alábbiakban foglaljuk össze:

Hiánypótló programjaink folytatásához és kiterjesztéséhez természetesen az egyik legnagyobb segítséget a pénzadományok felajánlása jelenti.

 • 1000 Ft-tal egy labda megvásárlását,

 • 2000 Ft-tal egy ajándékcsomag elkészítését,

 • 5000 Ft-tal egy gyermek egy tábori napját,

 • 10000 Ft-tal egy gyermek egy havi fejlesztését,

 • 30000 Ft-tal egy gyermek táborozásának felét

 • 50000 Ft-tal irodán egy havi bérlését teheti lehetővé.

Közhasznú egyesületként tevékenységünket transzparens módon, kettős könyvvitelt vezetve végezzük, melyet rendszeresen auditáltatunk, így ebből a szempontból is biztos lehet, hogy támogatása jó helyre érkezik! Közhasznúsági jelentéseink itt láthatóak.


Tájékoztatjuk, hogy a kiemelten közhasznú kategória 2012.01.01-től megszűnt, csupán két civil szervezeti kategória maradt. Szervezetünk természetesen a közhasznú szervezet kategóriába került. Így a részünkre, az adott év december 31-ig eljuttatott adománya kapcsán az általunk, következő év január 31-ig kiadott igazolás birtokában, az alábbi adózási kedvezmények igénybevételére nyílik lehetősége az éves adóbevallásnál (ehhez szükséges hogy az adományozó az adóazonosítóját, vagy adószámát részünkre megküldje!):
Magánszemélyek esetén:2010. január 01-től sajnos a magánszemélyek az adományaik (pénz, szolgáltatás, tárgyi adomány) után semmilyen adókedvezményre nem jogosultak!
Társas vállalkozások, illetve egyéb szervezetek esetén:A többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. (Tao) törvény 7. §-ának (1/z), (5), és (6) bekezdésében jelzett módon és mértékig a pozitív adózás előtti eredményét csökkentheti: Az adózás előtti eredmény csökkenthető az adomány összegének 150 %-val (másfélszeresével), de legfeljebb a pozitív adózás előtti eredmény 20 %-ig terjedhetően. Tartós adományozás esetén annak külön kedvezményeként további 20 %-kal (170 %) csökkenthető az adózás előtti eredmény. A külön kedvezmény a támogatás második évétől vehető figyelembe.
Egyéni vállalkozók esetén:A többszörösen módosított 1995. évi CXVII. (Szja) törvény 49 B § (8/b) bekezdésében jelzett módon és mértékig a tárgyévi vállalkozói jövedelem csökkenthető az előzőekben a társas vállalkozásoknál, illetve egyéb szervezeteknél leírtaknak megfelelően. Ha az egyéni vállalkozó az SZJA Tv. alapján adózik, akkor csak a magánszemélyes adóazonosítójára (8-assal kezdődő 10 jegyű szám) adhatjuk ki az adóigazolást! Ez esetben a következő számokkal kezdődő adószámokra nem adhatunk ki adóigazolást: 3, 4, 5, 6, 7.

2. Termékadományok

Programjainkat feleslegessé vált eszközökkel és termékekkel is segítheti. Kívánság listánk:

 • - sporteszközök

 • - játékok

 • - könyvek

 • - oktatófilmek, DVD-k

 • - hangszerek

 • - édességek

 • - tartós élelmiszerek

 • - papír-írószerek

 • - számítástechnikai eszközök

 • - hangosítástechnikai eszközök

 • - irodabútorok

 • - prezentációs eszközök

3. Adó 1%

Adószámunk: 18249255-1-42

2021-ben 1,66 millió 1%-os felajánlás érkezett a civilszervezetek számára 10,5 milliárd Ft értékben. Ön felajánlotta? Tudta, hogy ezen felül még majdnem ugyanennyivel több forintot kaphat a civil szektor, ha mindenki nyilatkozik? Vegye a kezébe az irányítást, döntsön az adója 1%-ának sorsáról!

A rendelkezés az SZJA 1 százalékáról nem kerül pénzbe, csak egy-két percet kell rászánni az adóbevallás elkészítésekor.

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2022. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Az szja 1+1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2021-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

 • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy

 • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

 • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

 • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

 • a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

 • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

FIGYELEM az SZJA adóbevallás határideje: 2022. május 20., viszont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2022-ben is készít adóbevallási tervezetet, amit a munkáltatók, kifizetők által benyújtott adatszolgáltatások alapján állít össze.

Az adóbevallás tervezet 2022. március 15-étől megtekinthető, szükség esetén kiegészíthető, módosítható, illetve jóváhagyható a NAV honlapjának eszja aloldalán, Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás után.


4. Önkéntes munka

Erről részletesen honlapunk erre vonatkozó részén tájékozódhat.

Köszönjük!